องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ ผลการนับคะเเนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) [ 28 พ.ย. 2564 ]
2 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 9 พ.ย. 2564 ]
3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่28พ.ย.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค?การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]
5 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]
6 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]
7 รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ขับรถตามกฏ ลดอุบัติเหตุ [ 6 ก.ค. 2564 ]
8 รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 SELF ASSESSMENT REPORT: SAR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 31 พ.ค. 2564 ]
9 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนน หน้าบ้านนายอำนวย หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก [ 18 พ.ค. 2564 ]
10 ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]
11 รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]
12 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 8 เม.ย. 2564 ]
13 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]
14 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปกิบัติการป้องกันการทุจริตของขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 19 มี.ค. 2564 ]
16 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]
17 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมโหลต [ 27 ม.ค. 2564 ]
18 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา พ.ศ. 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]
19 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 14 ม.ค. 2564 ]
20 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13